KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

BATHONEA KAZI VE ARAŞTIRMALARI

KÜÇÜKÇEKMECE GÖL HAVZASI (BATHONEA) KAZILARI BİLİMSEL YAYINLARI


137- Ayşin Konak, Şengül G. AYDINGÜN, Alkiviadis A. GİNALİS, Haldun AYDINGÜN Küçükçekmece Lagününde Ele Geçen Neolitik Çağ Yontmataş Endüstrisinin Genel ÖzellikleriArkeoloji ve Sanat Dergisi 173, Mayks-Ağustos 2023, s. 47-56.

(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

136- Ülkü KARA "CONSTANTİNOPOLİS’İN HİNTERLANDININ GEÇ ANTİK DÖNEM TİCARETİNE BİR BAKIŞ", TÜBA-AR, no. 29, pp. 73–94, December 2021
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

135- Batuhan SAZAK, Şengül AYDINGÜN, Haldun AYDINGÜN Bathonea’dan Erken Hristiyanlık Dönemine Ait Bir Martyrion ve Opus Sectile Döşemesi - An Early Christian Martyrion and Opus Sectile Pavement from Bathonea Journal of Mosaic Research. 2023; (16): s. 343-359.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

134- Şengül AYDINGÜN, Haldun AYDINGÜN, Ayberk ENEZ, Emre KURUÇAYIRLI, Mark Metin ALBUKREK İstanbul Tarih Öncesi Araştırmaları 2021 Yılı Sonuç Raporu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 38. Araştırma Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 23-27 Mayıs 2022, Denizli, s. 385-396.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

133- Şengül AYDINGÜN, Haldun AYDINGÜN, Błażej STANISŁAWSKI, Ülkü KARA, Ayberk ENEZ, Alkiviadis GİNALİS, Hasan DEĞİRMENCİ Küçükçekmece Göl Havzası Bathonea Kazıları 2021 Yılı Çalışmaları, 42. Kazı Sonuçları Toplantısı 5. Cilt 23-27 Mayıs 2022, Denizli, s. 203-216.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

132- Ülkü KARA "Constantinopolis Territoriumundan Ele Geçen Bir Grup Yazılı ve Mühürlü Seramik", Seleucia, sayı. XIII, ss. 43-57, Haz. 2023.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

131- Ülkü KARA “İstanbul Yakınlarından Dipinto Yazılı Bir Çini Kaplama Pano Parçası Üzerine”,Arkeoloji ve Sanat Dergisi 171, 161-166.

130- Yaser DELLAL “Avcılar - Firuzköy Yarımadası’ndaki Osmanlı Yapılarının Dökümantasyonu-Documentation of Ottoman Buildings in Avcılar - Firuzköy Peninsula”, Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

129- Ülkü KARA “Bazilikal Yapı”nın Seramik Buluntularına Bir Bakış-Ceramic Artifacts of the “Basilical Structure”: An Overview, Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

128- Turan HANÇERLİ “Sempozyum Açılış Konuşması / Symposium Opening Speech “Bathonea, Kadim Kent Istanbulumuzun Geçmişine ve Tarihine Başka Bir Pencere Açıyor...- Bathonea Opens Another Window to the Past and History of Our Historical City, Istanbul...” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

127- Turan HANÇERLİ “Sempozyum Kapanış Konuşması / Symposium Closing Speech “Bathonea, Asırlar Öncesinden Günümüzü Aydınlatan Bir Işıktır...- “Bathonea is a Light Coming From Centuries Ago to Enlighten Today...” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

126- Şengül G. AYDINGÜN “Avcılar Bathonea Kazılarının Istanbul Tarihine Katkıları-Contributions of Avcılar Bathonea Excavations to the History of Istanbul” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

125- Şengül AYDINGÜN, Sercan ÖNGEN “MS 5. - 11. Yüzyılları Arasında Istanbul Bathonea, Theodosius ve Izmit Körfezi Antik Limanlarının Rolü-The Role of the Ancient Harbours of Avcılar Bathonea and Theodosius Between the 5th - 11th centuries AD in the Marmara Sea” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

124- Şengül AYDINGÜN, Berrin YILDIZ “Geç Antik Çağ Eczanesi Daphnusion’dan (?) Mortarium ve Mortarium Piliumlar-Mortarium and Mortarium Pilia from the so called Late Antique Pharmacy Daphnusion” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

123- Serkan KÜKRER, Hakan KAYA “Küçükçekmece Gölü ve Havzasında Çevre Kirliliği-Environmental Pollution in the Lake Küçükçekmece and the Basin” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

122- Özge ASLANMİRZA “MS 19. Yüzyılda Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Ayamama Çiftliği Üzerine Notlar-Notes on the Ayamama Farmland over the Ottoman Archival Sources of the 19th Century AD” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

121- Meriç HARMANCI “Batılı Seyyahların Kaleminden Küçükçekmece ve Çevresi-Küçükçekmece and Its Surroundings from the Pens of Western Travelers” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

120- Kerim ALTUĞ “Bizans Başkentinin Batı Kırsalında Su Temini: Avcılar ve Yakın Çevresinden Yeni Arkeolojik Buluntular-Water Supply in the Western Suburbs of the Byzantine Capital: New Archaeological Evidence from Avcılar and Surroundings” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

119- Hasan DEĞİRMENCİ “Küçükçekmece Göl Çevresi Faunası ve Sosyal Yaşama Etkisi-Küçükçekmece Lake Environment Fauna and Its Impact on Social Life” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

118- Haldun AYDINGÜN “Avcılar’ın Karadeniz ile Ege Arasındaki Tarihi Ticaret Yolu Üzerindeki Konumunun Önemi-The Importance of Avcılar’s Location in the Historic Trade Route Between Black Sea and Aegean” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

117- Hakan ÖNİZ, Şengül AYDINGÜN “Bathonea, Athyra ve Angurina Limanları-The Harbours of Bathonea, Athyra ve Angurina” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

116- Evelina KACHYNSKA, Grzegorz SUS “Bizans Mühürlü Tuğlaları Üzerine Filolojik ve Arkeolojik Araştırma: Küçükçekmece Gölü, Firuzköy Yarımadası’ndaki Yerleşime ait Bizans Yapılarından Seçilmiş Mühürlü Tuğla Örnekleri Üzerine Çalışma-Philological and Archaeological Research on Byzantine Stamped Bricks: Case Study of Selected Examples of Stamped Bricks from Byzantine Architectural Structures from the Site on the Firuzköy Peninsula on Lake Küçükçekmece” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

115- Evelina KACHYNSKA “Firuzköy Yarımadası Bizans Mimari Kompleksi’nde Merkezi Planlı Yapıdaki Opus Sectile Döşeme: Bir Analoji Denemesi-Byzantine Architectural Complex on the Firuzköy Peninsula. An Attempt to Find an Analogy” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

114- Błażej M. STANISŁAWSKI, Şengül AYDINGÜN, Ayberk ENEZ, Konrad K. SZYMAŃSKI “Constantinopolis Yakınlarında Küçükçekmece Göl Havzasında Yer Alan Erken Dönem Hıristiyan Bazilikaları (Istanbul-Avcılar)-Early Christian Basilicas at Lake Küçükçekmece near Constantinople (Istanbul-Avcılar), Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

113- Batuhan SAZAK, Ahmet BEKTAŞ “Bathonea Kazıları Geç Antik - Orta Çağ Mezarları Late Antique Period - Medieval Tombs of Bathonea Excavations” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

112- Ayberk ENEZ “Küçükçekmece Göl Havzası Arkeolojik Araştırma Tarihi- History of Archaeological Research at Küçükçekmece Lake Basin” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

111- Alkiviadis GİNALİS “Firuzköy Yarımadası’ndaki “Küçük Liman”: Küçükçekmece Gölü’nde Yapılan Liman Çalışmaları Hakkında Arkeolojik Ön Rapor-The So-called “Küçük Liman” on the Firuzköy Peninsula: A preliminary Archaeological Report on Harbour Studies Along the Küçükçekmece Lake” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

110- Ali ŞAHİN “Geç Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemleri’nde Karantina Bölgesi Olarak Küçükçekmece Gölü ve Çevresi-Küçükçekmece Lake and its Surroundings as a Quarantine Zone in the Late Roman, Byzantine and Ottoman Periods” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

109- A. Tuba ÖKSE “Hititlerin Ticaret Sistemi ve Ticaret Yollarının Avcılar’da Buluşması- The Trade System of the Hittites and the Meeting of Trade Roads in Avcılar” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 21-22 Ekim-October 2022.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

108- Şengül AYDINGÜN, Haldun AYDINGÜN “ İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası’nın Tarihöncesi /Prehistory of Küçükçekmece Lake Basin ULUSLARARASI AMİSOS DERGİSİ-THE JOURNAL OF INTERNATIONAL AMISOS, 5. Cilt, 8. Sayı, Haziran 2020.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

107- Ş. Aydıngün “Arkeolojik Verilerle Avcıların Yüz Binlerce yıl Öncesine Uzanan Geçmişi” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 263-314.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

106- Ş. Atik “Küçükçekmece Göl Havzası Buluntuları Işığında Sosyal Yaşam Kurguları” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 228-242.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

105- H. Öniz, Ş.Aydıngün, G. Dönmez, “Avcılar Kıyılarında Denizel Arkeoloji Çalışmaları” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 217-227.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

104- T. Pelech, “İstanbul’da Aziz Mamas Kalıntıları” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 211-216.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

103- O. Węglarz, “Bathynias” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 201-210.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

102- K. Szymański, “Cult Centers of St Mamas in Constantine Porphyrogenitus’ Works Side Remarks from the Project: İstanbul/Constantinople” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 189-200.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

101- B. Stanisławski, “Vikingler Avcılar’da “ Varagianların Yolu Projesi” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 175-188.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

100- R. H. Aydıngün, “Avcılar’da Çağlar Boyunca Bir Aktarma Limanı (Bathonea)” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 105-114.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

99- A. Yarkın, “İstanbul’un İlk “Örenyeri-Kent Parkı”; (Bathonea?) Projesi” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 81-94.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

98- O. Cebeci, “Harita ve Arşivlere Göre Küçükçekmece Gölü’nün Jeostratejik Konumu ve Tari̇h Boyunca Kent Planlamasındaki Önemi (Regio – XIV?)”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 506-542.
( (Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

97- B. Stanisławski, “Project: “Constantinople/Istanbul- Küçükçekmece The Destination Port of the Way from the Varangians to the Greeks, a Centre of ‘Byzantinization’ of the Rus’ Community” - Aims, Sources and Objectives Constantinople / İstanbul-Küçükçekmece Varangianlar’ın Yolu Türkiye- Polonya Ortak Projesi (Hedefler, Kaynaklar ve Amaçlar)”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 485-505.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

96- K. Szymański, “Cult Centers of St Mamas in Constantine Porphyrogenitus’ Works Side Remarks from the Project: İstanbul/Constantinople - Küçükçekmece - The Destination Port of the Way from the Varangians to the Greeks, a Centre of “Byzantinization” of the Rus’ Communıty”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 468-484.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

95- T. Pełech, “Relics of St. Mammes in Langres and the Byzantine Empire. Side Remarks from the Project Stambul/Constantinople Kucukcekmece-The Destination Port of the Way from the Varangians to the Greeks, A Centre of “Byzantinization” of the Rus’ Community”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 463-468.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

94- O. Węglarz, “Concerning the Identifcation of the Site Excavated on the Küçükçekmece Lake (Turkey) - A Study of Greek and Latin Written Sources about the Ancient Settlement of Melantias”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 455-462.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

93- O. Węglarz, “Bathynias - About Identifcation and Localisation of the Ancient River” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 443-454.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

92- A. Y. Yeşilırmak, “İstanbul’un İlk “Örenyeri-Kent Parkı”; (Bathonea?) Projesi” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 431-442.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

91- V. Onar, Ö. Sarıtaş, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Arkeozoolojik Analizleri” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 423-430.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

90- B. Şeker, “Küçükçekmece Göl Havzasında Tespit Edilen Kelebek Türleri”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 417-422.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

89- T. Özcan, “Küçükçekmece Gölü’nün Kuzeyinde Yer Alan Arkeolojik Sit Alanına İlişkin Floristik Gözlemler”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 403-416.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

88- O. Tekin, “Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları’nda Bulunan Sikkeler ve Yerleşim Tarihine Katkıları”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 395-402
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

87- 7D. Kaya, A. Enez, B. Özmen, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Osmanlı Lüleleri”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 379-394.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

86- Ş. Atik, M. Özkılıç, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Geç Antik Dönem Cam Buluntuları”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 353-378.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

85- Ş. G. Aydıngün, G. Türkmen, “Orta Çağ’dan Bir Kurban Sahnesi”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 349-352.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

84- G. Türkmen, “Bizans Dönemi Sırlı Seramikleri Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 333-348.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

83- D. Kaya, A. Aslan, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları’nda Bulunan Amphora Tıpaları”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 323-332.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

82- A. Aslan, Ş.Aydıngün, A. Enez, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Geç Roma-Erken Bizans Dönemi Kandil Buluntuları”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 295-312.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

81- D. Kaya, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Geç Antik Çağ Unguentariumları - 2013”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 275-294.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

80- A. Enez, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları’nda Bulunan Ahşap Bir Kapının Metal Aksamı ve Modellemesi”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 253-274.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

79- A. H., Eğilmez, E. Kuruçayırlı, Ş. Aydıngün, M. Albukrek – G. Küçükali, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Antik Çağ Su Temin Tünelleri”, (Editör: Şengül G. AYDINGÜN), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 229-252.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

78- K. Altuğ, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Büyük Sarnıç”, (Editör: Şengül G. AYDINGÜN), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 217-228.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

77- H, Öniz, “Küçükçekmece Gölü Sonar Tarama Çalışmaları”, (Editör: Şengül G. AYDINGÜN), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 203-216.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

76- A. Y. Yeşilırmak, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları 2012-2015 Mimari Belgeleme/ Rölöve Çalışmaları”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 175-202.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

75- E. Erkul, H. Stumpel, E. Pekşen, T. Yas, İ. Kapanvural, Ş. Barış, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları’nda Yapılan Jeofzik Araştırmalar”, (Editör: Şengül G. AYDINGÜN), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 165-174.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

74- R. H. Aydıngün, “Tunç Çağlarında Karadeniz-Marmara-Akdeniz Arasında Bir Aktarma Limanı: Küçükçekmece”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 153-164.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

73- E. Pekşen, İ. Kapanvural, Ş. Barış, T. Yas, H. Livaoğlu, “Avcılar-Firuzköy Yarımadası 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Yapılan Jeofzik Araştırmalar” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 143-152.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

72- M. H. Sayar, “Geç Antik Çağ’da İstanbul’un Batısındaki Arazinin Tarihi Coğrafyası” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 135-142.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

71- Ö. Makaroğlu, “Küçükçekmece Lagünü’nün Çevre Manyetizması ve Paleoiklimsel Yorumu” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 125-134.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

70- A. Ertek – H. Kaya, “Küçükçekmece Gölü Havzasının Jeomorfolojik Özellikleri” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 117-124.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication))

69- Ş. Aydıngün, “Bathonea İsmi Üzerine Veriler ve Yorumlar”,(Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 85-116.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

68- Ş. Aydıngün, “Nehir – Göl- Deniz Birleşiminde Bir Kazı Yeri(İlk Beş Yıllık Çalışma)”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 1-84.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

67- H. Aydıngün, “Kazıya Başlarken” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, XIX-XXVIII.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

66- Ü. Kara, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları’nda Ele Geçen Dipnotlu LR2 ve Damgalı LR13 Amphoraları“, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 313-322.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

65- Ülkü KARA, Zeest 80 Amphorae from Küçükçekmece Excavation (Bathonea) and a Comparison with the other Constantinopolis Examples, 19-21 Mayıs 2017.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

64- Şengül AYDINGÜN, Bathonea, Tüyap Dergisi, Sayı: 14 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014, 34-39.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

63- Ayberk ENEZ, Küçükçekmce Göl Havzası(Bathonea?) Kazılarında Bulunan Ahşap Bir Kapının Metal Aksamı ve Modellemesi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2017, 217-238.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

62- Ülkü KARA, Late Roman Amphora fragments with inscriptions and stamps from Bathonea (LRA2), 17-18 Mart 2016.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

61- Dürdane KAYA, Barış Ozan ÖZMEN, Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Osmanlı Lüleleri, 2017, 343-358.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

60- Kerim ALTUĞ, Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Büyük Sarnıç/The Large Cistern of the Küçükçekmece Lake Basin (Bathonea?) Excavations, 2017, 181-192.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

59- Dürdane KAYA, Ahmet ASLAN, Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları'nda Bulunan Amphora Tıpaları, 2017, 287-296.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

58- Dürdane KAYA, Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Geç Antik Çağ Ungeuntariumları, 2013, 239-258.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

57- Şengül AYDINGÜN, Bathonea İsmi Üzerine Veriler ve Yorumlar / Scientific Data and Comments About the Name of Bathonea, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2017, 69-94.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

56- Şengül AYDINGÜN, Şeniz ATİK, Haldun AYDINGÜN, Ülkü KARA, Ayberk ENEZ, Dürdane KAYA, Küçükçekmece Göl Havzası Bathonea Kazıları 2018 Çalışmaları, 41. Kazı Sonuçları Toplantısı 4. Cilt 17-21 Haziran 2019, 243-255.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

55- Hakan Öniz, Şengül G. Aydıngün, Hakan Kaya, İstanbul Beylikdüzü Kıyılarında Arkeolojik Kalıntılar (Angurina ?), Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Sayı :155: MAYIS-AĞUSTOS 2017, 175-186.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

54- Ömer Turan, Hasan Demirel, Aksel Özdemir, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE GÖL HAVZASI (BATHONEA) II.ALAN İSKELETLERININ ADLI ANTROPOLOJIK DEĞERLENDIRILMESI, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2017; Sayı 57, 16-21.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

53- Şengül G. Aydıngün, İstanbul Tarih Öncesi Araştırmalarının 2007-2015 Yılları Arası Sonuçları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 34. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2017 Yayın:3491-1, 369-390.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

52- Şengül Aydıngün, Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları İlk Beş Yıllık Değerlendirme 2010-2015, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2017 Yayın:3490-1, 371-388.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

51- Şengül G. Aydıngün, Yarımburgaz Mağarasında Son Durum, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Mayıs-Ağustos 2016 Sayı 152, 217-230.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

50- Ülkü Kara, Küçükçekmece Göl Havzası Arkeolojik Kazılarında Yürütülen Amfora Çalışmaları, TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi, 2016 Sayı:6, 48-63.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

49- Şengül Aydıngün; Metin Albukrek,Turgay Gönülalan, İlker Gürbüz, Gülhun Gürbüz, Gülşen Küçükali Üstün, Berk Üstün, Soner Yarkın, Bülent Erdem, YARIMBURGAZ MAĞARASI HASAR RAPORU 2015
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

48- Şengül Aydıngün, Yeni Şehirin Eski Geçmişi: Başakşehir'in Arkeolojisi, Başakşehir Belediyesi, Aralık 2015, 162-193.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

47- Şengül Aydıngün, BATHONEA, a Long-lost City at the Crossroads of Europe and Asia, World Archaeology Magazine Issue 73, October 2015, 26-31.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

46- Volker Heyd, Şengül Aydıngün and Emre Güldoğan, Kanlıgeçit – Selimpaşa – Mikhalich and the Question of Anatolian Colonies in Early Bronze Age Southeast Europe, Of Odysseys and Oddities, Oxford& Philedelphia, 169-202.
45- Şengül G. Aydıngün, Ahmet E. Bilgili, İstanbul Tarih Öncesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve Büyükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazılarının İstanbul'a Katkıları Antik Çağ'dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Sayı :150 s. 374-389.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

44- Şengül G. Aydıngün – Haldun Aydıngün Oktay Özdemir, Athyra’ya Dair Arkeolojik Bulgular Büyükçekmece Araştırmaları, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Sayı :150 s. 1-12.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

43- Şengül Aydıngün, Ali Hakan Eğilmez, Haldun Aydıngün, İlker Gürbüz, Gülhun Gürbüz, Metin Albukrek, Gülşen Küçükali, Emre Kuruçayırlı, Bülent Erdem, İstanbul Çatalca/İnceğiz- Maltepe’deki Yer Altı Yapıları, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Sayı :149 s. 115-126.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

42- Błażej M. Stanisławski, Sengül Aydingün, Hakan Öniz, Stambul/Constantinople-Kucukcekmece – the Destination Port of the Way from the Varangians to the Greeks, a Centre of “Byzantinization” of the Rus’ Community, Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki – program SONATA BIS 4 – HS WROCŁAW – KOCAELI - KONYA 2015, s. 2-42.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

41- M.H. Sayar, ZIEGELSTEMPEN VON DEN AUSGRABUNGEN AM NORDWESTUFER DES LAGUNENSEES KUCUKCEKMECE, Inscriptions Byzantium and Beyond, Methods - Projects - Case Studies, s. 187-194.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

40- Ş. Aydıngün ,H. Eğilmez, H. Aydıngün, İ. Gürbüz , G. Gürbüz, M. Albukrek, G. Küçükali, E. Kuruçayırlı, B. Erdem UNDERGROUND STRUCTURES FROM ISTANBUL ÇATALCA/MALTEPE, Hypogea 2015 - Proceedings of International Congress of Speleology in Artificial Cavities - Rome, March 11-17 2015, s. 419-428
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

39- E. Kuruçayırlı,H. Eğilmez, G. Küçükali, M. Albukrek, E. Uzel, Ş. Aydıngün WATER SUPPLY TUNNELS OF ISTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE LAKE BASIN (BATHONEA), Hypogea 2015 - Proceedings of International Congress of Speleology in Artificial Cavities - Rome, March 11-17 2015, s. 214 -220
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

38- Ş. Aydıngün, V. Heyd, H. Öniz, E. Güldoğan, İstanbul Tarih Öncesi Araştırmalarından Tunç Çağı Verileri, ARKEOLOJİ VE SANAT - 145: OCAK-NİSAN 2014, s. 21-34
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

37- Hakan Alp, Evidence for Active Faults in Küçükçekmece Lagoon (Marmara Sea, Turkey), inferred from high-resolution seismic data, # Springer-Verlag Berlin Heidelberg 25.06.2014, Published online
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

36- Ş. Aydıngün, V. Heyd, E. Güldoğan, H. Öniz, İstanbul'un Batısında Kalan Son Höyük: Selimpaşa- The Last Mound in the West of İstanbul:Selimpaşa, ARMİZZİ ENGİN ÖZGEN'E ARMAĞAN- STUDIES IN HONOR OF ENGİN ÖZGEN, 2014, s. 47-54
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

35- H. Öniz, H. Kaya, Ş.Aydıngün, A Harbour Structure at Beylikdüzü, Istanbul, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF NAUTICAL ARCHAEOLGY, 2014,43-1, s. 179-184
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)
-->
34- Ş. Aydıngün, İstanbul-Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea)Kazılarından M.Ö. 2.Bine Ait Eserler, ARKEOLOJİ VE SANAT - 144: EYLÜL-ARALIK 2013, s. 1-14
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

33- M. H. SAYAR, Küçükçekmece Gölü Kuzeybatı Kıyısında Ortaya Çıkarılan Yapılarda Bulunan Tuğlalar Üzerindeki Damgalar Hakkında Ön Rapor, İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 2 2013, s. 1-3
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

32- O. TEKİN, Excavation Coins and a Byzantine Weight From Küçükçekmece Lake Basin, İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 2 2013, s. 1-11
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

31- O. TEKİN, The Solidi of Foundation Deposit From the Excavation at Küçükçekmece Lake Basin, İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 2 2013, s. 69-71
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

30- Şengül AYDINGÜN - Ahmet ASLAN - Dürdane KAYA, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazılarında Ele Geçen Unguentariumlar”, İstanbul Araştırmaları Yıllığı – Annual Of Istanbul Studies, S. 2, İstanbul, Ekim 2013, s. 39-52
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

29- Ahmet ASLAN - Dürdane KAYA, “İstanbul Tarih Öncesi Araştırmaları Sırasında Ele Geçen Bir Grup Unguentariumun Değerlendirilmesi”, 7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu (9-22 Eylül 2013) Bildiriler Kitabı – 7th International Eskişehir Terra Cotta Symposium (9-22 September 2013), Eskişehir, 2013, s. 51-72
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

28- Ş. Aydıngün, İstanbul'un Avrupa Yakasından Paleolitik Çağ'a Ait "İki Yüzeyli Alet" İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 2 2013, s. 55-56
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

27- Ş. Aydıngün, Küçükçekmece Gölü Havzası (Bathonea?) Kazıları (2009‒2012), İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 2 2013, s. 41-53
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

26- H. Aydıngün, Archaeological Findings of Thracian/Phrygian Tribes' Crossing of Bosphorus (ITA) Istanbul Prehistoric Research Project SOMA 2013| 25-27 April 2013, s. 24-33.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

25- Ş. Aydıngün, H. Aydıngün, Erken Demirçağ’da “Istanbul Boğazı” Üzerinden Trak/Frig Kavimlerinin Anadolu’ya Geçişine Ait İlk Bulgular, ARKEOLOJİ VE SANAT | 142: OCAK-NİSAN 2013, s. 65-78.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

24- Ş. Aydıngün, H. Aydıngün, H. Öniz, Küçükçekmece Lake's Basin Antique Harbors, HARBORS AND HARBOR CITIES IN EASTERN MEDITERRANEAN, BYZAS 19, 30.05-1.06 2011 , s. 437-443.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

23- Ş. Aydıngün, V. Heyd, H. Öniz, E. Güldoğan, Archaeological Excavations at Iatanbul's Lake Kucukcekmece-2010, SOMA 2011 V1 , s. 407-410.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

22- Ş. Aydıngün, E. Güldoğan,V. Heyd, H. Öniz, U. Yüğrük Planken, Küçükçekmece Göl Havzası İlk Dönem Kazı Çalışmaları (2009 yılı), 32 Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 3 , 24- 28 Mayıs 2010, KTB yayınları, s. 46-57.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

21- O. Tekin, Byzantion'un Etnik Yapılanması ve Bir Örnek: Bathonea; Bir Lokalizasyon Önerisi Üzerine Düşünceler, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Sayı: 132 s.139-141
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

20- O. Tekin, Küçükçekmece'deki Bathonea Üzerine, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, 29: Ocak 2010 s. 8-11.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

19- O. Tekin, Küçükçekmece Gölü Kıyısında(Rhegion) Bizantionlular ve bir Hekatostys, Toplumsal Tarih Dergisi, 192: Aralık 2009
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

18- A. Koçak, "Efsaneden Gerçeğe: Küçükçekmece Gölü ve Garip Dede" Etnoarkeolojik Araştırma, Çekme-i Sağır, Küçükçekmece Belediyesi Yayını, 2009
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

17- Ş. Aydıngün, E. Güldoğan, "ITA (İstanbul Prehistoric Survey) Researches at 2008", Symposium on Mediterranean Archaeology ( SOMA 2009), Konya
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

16- Şengül Aydıngün, Emre Güldoğan, Volker Heyd, Hakan Öniz, "2008 yılı İstanbul Tarihöncesi Yüzey Araştırması", Araştırma Sonuçları Toplantısı, 27-3: 273-288.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

15- Ş. Aydıngün, H.Öniz, "Archaeological Ruins at İstanbul Küçükçekmece Lake and River Basin" XIII Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA 2009), Şelçuk University 22-23 April 2009, British Archaeological Research International (BAR) Series, (Baskıda)

14- Ş. Aydıngün, "Küçükçekmece Gölü Antik Feneri ve Limanları", Uluslar arası Deniz Fenerleri Sempozyumu, Şile Fenerinin 150. Yılı Kutlamaları 12-13 Haziran 2010, 171-176.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

13- E. Güldoğan, İstanbul'un Batısında Gerçekleştirilen Araştırmalar İTA Projesi, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Ocak 2010, sayı:29, 6-7.

12- Ş. Aydıngün, A Group Stone Tool of the Küçükçekmece Lake, 4th International Symposium on Underwater Research, Eastern Mediterranaen University, 2010,18-20 March TRN Cyprus, 2010, 59-68.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

11- Ş. Aydıngün, Küçükçekmece Gölünde Arkeolojik Araştırmalar, Dünden Bugüne Küçükçekmece, Küçükçekmece Belediyesi 2009, 251-263.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

10- Ş. Aydıngün, "Istanbul Prehistoric Survey in 2007 Season","Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, May, 5th-10th 2008, "Sapienza" - Università di Roma, Italy, 2010, 76-84.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

9- Ş. Aydıngün "Early Neolithic Discoveries at İstanbul", Antiquity, Vol 83- ıssue 320, http://ac.uk/projgall/aydingun/, (2009)

8- Ş. Aydıngün, "İstanbul ili 2007 yılı Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması Sonuçları", 30. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı I. 2009, 411-426.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

7- Ş. Aydıngün, H. Öniz, "Istanbul-Kucukcekmece Lake and River Basin Archaeological Ruins", 3rd International Symposium on Underwater Research, 2009,8-21.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

6- Ş. Aydıngün, "Some Remarkable Prehistoric Finds at Istanbul Küçükçekmece" XII Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA 2008), Eastern Mediterranaen University/Famagusta,TRN Cyprus, SOMA 2008 British Archaeological Research International (BAR) Series, London, 2009, 154-157.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

5-V.Heyd, Ş. Aydıngün, E.Güldoğan, "Geophysical Applications for ITA 2008: The Example of the Selimpaşa Höyük" 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 553-570.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

4- Ş. Aydıngün, "İstanbul'da Neolitik Bir Yerleşme Avcılar-Firuzköy", KOU Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 1,2008, 93-100.

3- E. Güldoğan, "İstanbul Tarih Öncesi Araştırmaları, Bölge Kültür Tarihine Yeni Katkılar", Aktüel Arkeoloji, sayı 9, 2008, 66-71

2- Ş. Aydıngün, H. Öniz, "İstanbul Küçükçekmece Gölü Arkeolojik Tespit Çalışmaları",12. Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı, SBT'o8 Bildiriler Kitabı, 2008, 38-47.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

1- Ş. Aydıngün, "A New Prehistoric Settlement near Küçükçekmece Lake in Istanbul; Avcılar-Firuzkoy", Boletín de la Asociacion Espanola de Orientalistas (BAEO), XLIII, 2007, 11-23.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)