BATHONEA ANTİK KENTİ KAZISI 2011 YILI EKİP ÜYELERİ

KAZI BAŞKANI:

Yrd. Doç. Dr. Şengül AYDINGÜN

KAZI BAŞKAN YARDIMCISI:

Dr. Emre Güldoğan

KOORDİNATÖR:

Rasih Haldun AYDINGÜN (Endüstri Mühendisi – Arkeolog)

DANIŞMANLAR ve BİLİM HEYETİ ÜYELERİ:

Prof. Dr. Semavi Eyice (Danışman- İstanbul Üniversitesi Emekli, Bizans Sanatı Uzmanı)
Prof. Dr. Asnu Bilban YALÇIN (Danışman- İstanbul Üniversitesi, Geç Roma-Bizans Sanatı Uzmanı)
Prof. Dr. Mustafa H. Sayar (İstanbul Üniversitesi, Eski Çağ Tarihçisi, Epigraf)
Doç. Dr. Yegan Sayar (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar-Restoratör)
Prof. Dr. Oğuz Tekin (İstanbul Üniversitesi, Nümizmat)
Dr. Şeniz Atik (Antik Cam Uzmanı)
Yrd. Doç. Dr. Özkan Ertuğrul (Danışman- Trakya Üniversitesi, Bizans Uzmanı)
Prof. Dr. Oya Çakın (Kocaeli Üniversitesi, Deprem Uzmanı)
Prof. Dr. Jesus Gil Fuensanta (İspanya, Madrid Autonomo Universitesi)
Dr. Petra Turnovsky (Avusturya, Seramik Uzmanı)
Dr. Ulrike Muss (Avusturya, Klasik Arkeolog, Viyana Üniversitesi Klasik Arkeoloji Enstitüsü)
Prof. Dr. Anton Bammer (Avusturya, Klasik Arkeolog, Viyana Üniversitesi Klasik Arkeoloji Enstitüsü)
Dr. Semra Yıldırım Balcı (İstanbul Üniversitesi, Yontma Taş Uzmanı)
Dr. Yasemin Yılmaz (İstanbul Üniversitesi, Antropolog)
Ümran Yüğrük Planken (Doktorant, Klasik Arkeolog, Hollanda Lahey Üniversitesi)
Bahadır Koç (İstanbul Üniversitesi, Prehistoryen M.A)
Aygün İbrahimoğlu (Antropolog)

Su Altı Ekip Listesi:

Hakan Öniz (Sualtı Arkeoloğu, DAU)
Dr. Burak Ali Çiçek (Deniz Biyoloğu, DAU)
Serkan Doldur (Arkeolog, Mersin Üniversitesi)
Merve Pınar Doldur (Arkeolog, Mersin Üniversitesi)
Fahrettin Ceylan (Arkeolog-Restoratör, İstanbul Üniversitesi)

Yer Bilimleri:

Doç. Dr. Erkan Gökaşan (Paleojeolog, İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Namık Yalçın (Jeokimya, İstanbul Üniversitesi Maden Mühendislik Fakültesi)
Doç. Dr. Timur Ustaömer (Maden Uzmanı, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Çağlar Yalçıner (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Fethi Yüksel (İstanbul Üniversitesi, Jeofizik)

Etno Arkeoloji-Halk Bilimi:

Prof. Dr. Aynur Koçak (Etnolog, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanı)

Şehir Planlama ve Mimarlık:

Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal (Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)
Fikret Bayhan (Şehir Plancısı, ODTÜ)
Tuncay Gürpınarlı (Mimar, İstanbul Mimarlar Odası)
Seçil Yalçınkaya (Şehir Plancısı)

Arkeometri:

Yrd. Doç. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya (Termolüminisans-Optik Lüminisans Yaş Tayini Uzmanı, Kocaeli Üniversitesi)
Doç. Dr. Nalan Güray (Kocaeli Üniversitesi, Microbeam Analizci, Madde Çekirdek Parçacık Hızlandırıcısı)
Yrd. Doç. Dr. Taygun Giray (Kocaeli Üniversitesi, Microbeam Analizci, Madde Çekirdek Parçacık Hızlandırıcısı)
Prof. Dr. Ümit Biçer (Adli Tıp Uzmanı, İskelet yaş analizleri, Kocaeli Üniversitesi)
Dr. Ömer Turan

Arkeobotani:

Yrd. Doç. Dr. Tamer Özcan (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi)

Arkeozooloji:

Dr. Gülçün İlgezdi Bertram (Tübingen Üniversitesi)

Basın Danışmanı:

– Aynur Gürsoy

Önerilen makaleler