Bathonea Kazıları 2022 Yılı Kazı Sonuçları Toplantısı

16-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kazı Sonuçları Toplantıları” isimli bilimsel etkinlikte, Bathonea Kazısının 2022 yılı sonuçları ile Bathonea Kazısında gerçekleştirilen arkeometrik çalışmalar bilim dünyası ile paylaşılmıştır.

Önerilen makaleler